Religiösa skolor

Religösa skolor

Barn är och skall förbli barn till det dom blir vuxna.

I barnkonventionen Artikel 15 står det följande ”Alla barn har rätt att tro på vilken gud de vill, eller ingen alls”.

Skolverket skriver på sin hemsida följandeInga religiösa inslag i utbildningen. Att skolan är icke-konfessionell innebär att det inte får förekomma religiösa inslag i utbildningen. Eleverna ska inte behöva utsättas för religiös påverkan i skolan”

Trots detta så finns det ett flertal religiösa samfund som driver skolor.

Ska det finnas religösa friskolor?

Svaret är ganska enkelt NEJ inte om vi sätter barnen främst, före vinstmarginal, före föräldrarnas önskemål osv.

Skolan ska ge en neutral bild av det som lärs ut. Religionsundervisningen i skolan ska inte präglas av någon religon alls.

Det ska vara lika för alla INGA skolor ska få drivas av religiösa samfund för barnens bästa.

Moderaterna vill ha strängare kontroller istället för att förbjuda religiösa skolor.

Hur ska dessa kontroller genomföras? Jo genom oannonserade besök.

Jag kommer ihåg när socialtjänsten kom på deras sk oannonserade besök till fosterhemmet där jag bodde.

Ett par dagar ringde de och berättade att de skulle komma inom ett par dagar och några timmar innan hörde de av sig och berättade när de exakt skulle komma. Då satt jag där i det perfekta hemmet i nyinköpta kläder och svarade ja på deras fråga ”Har du det bra här?” Om de hade lyft på bordsdiket hade de sett sparkarna jag fick på smalbenen eller de kraftiga nyp jag fick på benen för att svara rätt. Det är helt omöjligt att kontrollera att en religiös skola inte bryter mor skolverkets regler att ”Inga religiösa inslag får ske i utbildningen” 

Därför så fort besöken är avklarade så är barnen där ensamma igen med sina lärare som garanterat är religiösa i samma samfund som driver skolan.

Barn litar på att alla vuxna vill dom väl, därför m,åsfe skolan och religionen skiljas för all religion vill inte barnens bästa, alla religioner följer inte artikel 2 i barnkonventionen där det står följande ”Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.”

Kalla Fakta från TV4 har gjort ett reportage där de ser hur en religiös skola sorterar upp barnen redan på gatan innan de stiger på bussen till skolan.
Tror verkligen skolverket att det stannar där vid en uppdelad buss?
Redan där bryter skolan mot barnkonventionen och skolverkets regler.
Flickorna tvingas stiga på & sitta längst bak medan pojkarna får gå på & sitta längst fram.
Känns detta igen?
För er som är unga eller redan glömt hur det var förr.

Segregationssystemet som tillämpades på Montgomerys bussar var mycket utarbetat. I enlighet med detta system skulle vita resenärer ta plats i den främre delen av bussen, för att sedan fylla sätena bakåt. Svarta resenärer skulle i sin tur använda sig av bussens bakre säten, för att sedan fylla på framåt. Så småningom möttes de två sektionerna på mitten och bussen skulle därmed vara full. Om en svart resenär steg på en full buss var han eller hon tvungen att stå. Däremot om en vit resenär steg på en full buss, då var de svarta resenärerna på raden längst fram tvungna att ställa sig upp för att på så vis göra plats för en ny rad för vita resenärer.

Det hände ofta att svarta resenärer var tvungna att, efter att ha betalat sina bussbiljetter, gå av bussen och sedan stiga på igen via den bakre dörren. Vid vissa tillfällen körde dock bussen iväg innan de svarta resenärerna hann stiga på där bak.

Källa Wikipedia 

Nu tillåter vi samma sak hända igen fast nu är uppdelningen könsrelaterad & gäller barn.
Men det står ju i barnkonventionen att barnet själva ska ha rätt att ”tro på vilken gud de vill eller inte alls”
Självklart har de det. Men hur många barn vågar ställa sig upp mot sina religiösa föräldrar och säga NEJ jag vill inte gå i den skolan ni vill att jag ska gå i? Barn lyder och tror att de vuxna vill att barnen ska få välja själv utan påverkan och press.
Låt skolan bli en neutral plats där barnen får vara sig själva en stund utan press, stress och påverkan av religiösa seder & traditioner. Låt barnen kunna använda skolan som utsökt för att slippa föräldrarna religösa förväntningar.
Skolan var mitt enda andningshål. Skolan var den enda platsen för mig där jag slapp undan straffarbete, missandel och det enda stället i världen jag kunde koppla av något.
När jag kom hem var allt annorlunda, hade skolan varit som hemma hade jag aldrig överlevt.
Socialdemokraterna gör ett mycket stort misstag om de inte förbjuder samtliga religiösa samfund att driva skola utan väntar på att skolan ska påkommas med att missköta sig först.
Stäng samtliga religösa skolor efter terminen slut & ge barnen det andningshål de behöver.
Vi behöver en enad politisk from för barnens bästa
Lägg partipolitiken år sidan för barnens skull

Ska vi ha kvar kungahuset?

Avskaffa Monarkin. Vad ska vi ha istället?

 

”Vi i Sverige har länge kämpat för jämlikhet och det har skapat ett samhälle där framgång bygger på individens egna meriter snarare än på privilegier och släktskap. Vårt statsskick innebär dock fortfarande att landets högsta offentliga ämbete, det som statschef, går i arv inom en utvald familj. Monarkin går inte att förena med demokrati, jämlikhet och medborgerliga rättigheter. Vi menar att rätten att representera Sverige inte ska kunna ärvas. Den kan enbart ges genom demokratiska processer.”

Skrevs det i en motion till riksdagen 2015

Jag tycker att kungafamiljen gör ett bra ”jobb”  med att representera Sverige .Men är det inte lite förlegat att ha en familj som utan krav ges rätten att marknadsföra Sverige på livstid.Ingen folkvald ersättare kommer någonsin göra ett lika bra jobb. Ska monarkin avskaffas ska den avskaffas inte ersättas med en folkvald kung.Jag tycker att Monarkins tid är förbi i det moderna samhälle vi lever i nu. Tiderna förändras och monarkin är en kvarleva från svunna tider.Vill dagens unga kungligheter leva som Kungligheter har gjort genom tiderna? Som vi ser det nu lever de som oss vanliga människor fast med en hel del förmåner. Kan vi i dagens samhälle tvinga någon att ärva tronen?Är inte monarkin en kvarleva från svunna tider då vi inte hade demokrati i Sverige? Nu har vi demokrati och valfrihet & monarkin har ingen makt utan är bara en symbol på hur det var förr.

 Hur ska det gå till? Vad ska vi ha istället?

Nu finns det många förslag på hur Monarkin ska avskaffas allt ifrån att folket ska välja en ny kung till att vi ska ha president.

Mitt förslag är att monarkin ska avskaffas helt och hållet, ingen ny kung, ingen ny folkvald kung.

President är enligt mig bara ett nytt namn på en kung må hända en folkvald kung.

Mitt förslag är att statsministern blir den som ska representera Sverige. Vi behöver fördela makten till våra folkvalda politiker och flytta makten från statsministern som ska presenterna politiska beslut och strategier, ungefär som riksdagens talman idag fast i en annan form.

 

Solliden, juli  2016.               Foto Anna-Lena Ahlström. Copyright Kungahuset.se

 

Här kommer mitt förslag på hur vi ska avveckla monarkin (det enda rimliga förslaget givetvis) :

Kungabarnen har sedan de föddes vetat om att de ska bli Kungligheter de har fostrats sen barnsben att uppträda som Kungligheter.

De ska ha kvar den rätten då de har utbildats till Kungligheter i hela sitt liv.

Men deras barn? Gör man det klart för Kungabarnen redan nu att deras barn inte kommer få ärva tronen så kan dessa barn fostras redan nu att leva efter det.

Samtidigt så barn till en Kungafamilj är ”hett” villebråd för knasbollar & kriminella så ett visst skydd för nuvarande kungabarnens barn är ett måste. Låt Kronprinsessan Victoria, Prins Carl Philip, Prinsessan Madeleine ärva tronen enligt de traditioner och regler som nu gäller. Låt deras respektive Prins Daniel & Prinsessan Sofia få behålla sina kungliga titlar livet ut (Chris O’Neill har själv valt av avstå sin kungliga titel).

Låt deras barn prinsessan Estelle, prins Oscar, prins Alexander, prinsessan Leonore & Prins Nicolas samt eventuella kommande barn bli de första i kungssläkten som inte kommer kunna ärva tronen, sina titlar & Kungliga status tills de dör. Låt dom vara så ”vanliga” människor som det går men låt dom få ett extra skydd mot knasbollar och kriminella.

Det är helt orimligt att avskaffa en tusenårig tradition utan att trappa ner stegvis. 

Jag vet att Sveriges befolkning inte håller med mig då större delen vill behålla kungahuset.

 

Källa: Kungahuset.se

 

 

Brott & Straff

I dagarna kom Brottsförebyggande rådet med sin årliga statistikrapport om brottslighet i Sverige under det gångna året.

Trots Brås ganska klargörande fakta så hör vi  politiker påstå att kriminaliteten öka medan andra politiker påstår att den minskat.

Hur är det möjligt att ren statistik gan ge så olika tolkningar?

Brottsförebyggande rådet förkortas Brå. Vad har Brå för uppdrag?

  • Ansvara för den officiella rättsstatistiken och analysera dess källor
  • Ta fram fakta om rättsstatistiken, brottsligheten och samhällets reaktioner på brott
  • Utveckla kunskapskällor om brott, brottsoffer och gärningsmän
  • Genomföra den årliga nationella trygghetsundersökningen
  • Ge underlag för åtgärder och prioriteringar åt regeringen och myndigheter
  • Initiera, stödja och informera om lokala brottsförebyggande insatser inom olika samhällssektorer
  • Sprida kunskap om nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt

Först måste man skilja på misstänkta gärningsmän, lagförda gärningsmän och anmälda brott.

Antalet anmälda brott är det som bäst bild av verkligheten även om det inte ger en 100% ig bild av verkligheten då inte alla brott anmäls.

Antalet anmälda brott har inte ökat nämnvärt

Under 2016 anmäldes drygt 1,51 miljoner brott, vilket är cirka 6 800 fler brott (±0 %) jämfört med året innan.

På en längre tidsperiod så har antalet anmälda brott stadigt ökat.

Under den senaste tioårsperioden (2007–2016) har antalet anmälda brott ökat med cirka 204 000 brott (+16 %). Utvecklingen av samtliga anmälda brott har ökat kontinuerligt sedan 1975.

Vilka typer av brott ökade & vilka minskade?

De kategorier av anmälda brott som ökade mest i antal under 2016 var bedrägeribrott och brott mot person. De enskilda brottstyper som ökade mest var bland annat datorbedrägeri, bidragsbrott mot Försäkringskassan, misshandel (inklusive grov misshandel), olaga hot och sexuellt ofredande.

De kategorier av anmälda brott som minskade mest i antal under 2016 var stöld- och tillgreppsbrott och narkotikabrott. De enskilda brottstyper som minskade mest var bland annat stöld av drivmedel, bedrägeri med hjälp av internet, stöld ur och från motordrivet fordon, fickstöld, eget bruk av narkotika samt bokföringsbrott.

Låt oss kolla på en del av statiken

Brott mot person

Vad gäller både grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning ökade antalet anmälda brott, med 2 respektive 8 procent, till 1 890 respektive 1 710 anmälda brott. Anmälda olaga hot ökade med 4 procent till 54 600 brott, medan anmälda ofredanden minskade med 2 procent till 55 800 brott. Antalet anmälda våldtäkter ökade med 13 procent till 6 720 brott, medan antalet anmälda brott om sexuellt tvång och utnyttjande minskade med 10 procent till 1 290. Antalet anmälda brott om sexuellt ofredande ökade med 21 procent till 10 600 brott. 

Det riktigt tråkiga här är brotten mot barn som ökade hela 14% & antalet våldtäkter som ökade med 13% & 21% fler anmälningar om sexuellt ofredande.

Barn litar på oss vuxna och har en tro på att alla vill dom väl. Att vi redan så här tidigt skapar en misstro mot människor tror jag påverkar vårt framtida samhälle mer än vi förstår.

Mer i detalj om våld mot barn.

År 2016 anmäldes sammantaget 23 700 misshandelsbrott mot barn i åldrarna 0–17 år. Det motsvarar 27 procent av alla anmälda misshandelsbrott. Av dessa riktades 8 360 (35 %) mot flickor och 15 400 (65 %) mot pojkar. Totalt sett ökade antalet anmälda misshandelsbrott mot barn (0–17 år) med 14 procent mellan 2015 och 2016. Sedan 2008 har antalet anmälda misshandelsbrott mot barn 0–17 år ökat med 6 540 brott (+38 %). Ökningen 2016 kan ses för samtliga åldergrupper av barn. Antalet misshandelsbrott mot barn i åldern 15–17 år ökade med 26 procent till 8 000 anmälda brott, medan antalet anmälda misshandelsbrott mot barn i åldern 7–14 år ökade till 11 400 brott, vilket är en ökning med 10 procent jämfört med föregående år. Misshandelsbrotten mot barn i åldern 7–14 år anmäls i hög grad av skolan, vilket märks i statistiken på så sätt att färre brott anmäls under sommaren än under skolterminerna. Antalet anmälda misshandelsbrott mot barn i åldern 0–6 år ökade under 2016 med 6 procent till 4 300 anmälda brott.

Jag blir verkligen bedrövad när jag läser detta. Barn som borde vara glada, upptäcka världen utan fördomar borde ges en trygg start i livet. Istället blir fler och fler barn utsatta för våld.

Mer i detalj om Våldtäkter

Av de anmälda våldtäktsbrotten utgjordes 3 710 (56 %) av våldtäkter mot vuxna och i 96 procent (3 560) av dessa fall var brottsoffren kvinnor, medan de i 4 procent (147) av fallen var män. Av de anmälda våldtäktsbrotten utgjordes 45 procent (3 010 brott) av våldtäkter mot barn i åldern 0–17 år. I de flesta fallen (88 % och 2 640 anmälda brott) var offret en flicka, medan anmälda våldtäkter mot pojkar utgjorde 12 procent (368 brott). Störst andel av de anmälda våldtäktsbrotten mot minderåriga utgjordes av brott där brottsoffret var en flicka under 15 år (62 %) och lägst andel av dem utgjordes av brott där brottsoffret var en pojke 15–17 år (3 %).

45% av alla våldtäkter var mot barn. Mycket mer än de flesta kunde ens tänka tror jag.

Brås rapport är mycket detaljerad och går ni in HÄR så finns massor av detaljerad information.

Om vi tittar på hur många brott som utreddes av Polisen.

År 2016 handlades 1 490 000 anmälda brott. Jämfört med 2015 minskade antalet handlagda brott med 22 000 brott, vilket är en minskning med 1 procent. Jämfört med 2014 har de handlagda brotten däremot ökat med 42 400 brott (+3 %).

Majoriteten (86 %) av de handlagda brotten 2016 anmäldes samma år, medan 12 procent anmäldes året innan. Resterande brott (2 %) anmäldes före 2015.

För 48 procent av de handlagda brotten 2016 hade en utredning bedrivits, medan de övriga handlagda brotten (52 %) direktavskrevs. Jämfört med 2015 har andelen utredda brott minskat och andelen direktavskrivna brott ökat med 1 procentenhet vardera. Jämfört med 2014 har de utredda brotten minskat och de direktavskrivna brotten ökat med 3 procentenheter vardera. För de brott som hade direktavskrivits berodde det oftast på att spaningsuppslag saknades.

Det som är anmärkningsvärt här är att mer än hälften av alla brott som handlades av Polisen avskrevs direkt.

52% av alla brott skrevs av direkt. Hur är det möjligt att det är mindre än 50% chans att åka dit om man begår ett brott? Detta avskräcker inte folk att begå brott precis utan snarare tvärtom.

Direktavskrivna brott

Av de handlagda brotten 2016 lades 777 000 brott ner utan att en utredning inletts, vilket kallas direktavskrivning. Antalet innebär en ökning med 3 610 brott (±0 %) jämfört med 2015. Jämfört med 2014 har de direktavskrivna brotten ökat med 8 procent (+60 700 brott). I kategorin direktavskrivna brott ingår även ett mindre antal förundersökningsbegränsade brott (8 140 brott eller 1 %). Övriga direktavskrivna brott omfattar till exempel anmälda brott som lagts ner för att spaningsuppslag saknas eller för att brottet har begåtts utomlands.

Av de direktavskrivna brotten var den största brottskategorin stöld- och tillgreppsbrott, som utgjorde nästan hälften (46 %) av samtliga direktavskrivna brott. Brott mot person utgjorde 10 procent av de direktavskrivna brotten och bland dessa fanns en relativt stor andel förundersökningsbegränsade brott (9 %), som huvudsakligen rörde ärekränkningsbrott.

Brott som skrivs av direkt ökar alltså år efter år även om det var marginellt från 2015.

Uppklarade brott

Nivå och utveckling för personuppklarade brott

År 2016 personuppklarades 194 000 handlagda brott, vilket innebär en minskning med 21 300 brott (−10 %) jämfört med 2015.

Under den senaste tioårsperioden har antalet personuppklarade brott omväxlande både minskat och ökat, men jämfört med det första året i mätperioden (2007) har antalet minskat med totalt 10 procent (enligt tidigare definition).

Mellan 2007 och 2011 skedde först en ökning av antalet personuppklarande brott. Därefter minskade antalet fram till 2014, med störst minskning under perioden 2011−2013. År 2015 skedde en liten ökning och året därefter minskade antalet återigen, till det lägsta uppmätta antalet under den redovisade tioårsperioden.

Antalet uppklarade brott minskar alltså ganska ordentligt.

Mer brott avskrivs och färre brott klaras upp. Det är en dyster trend vi ser.

Polisen måste klara upp så mycket brott att det avskräcker människor från att begå brott.

Vi ser ofta att folk skriker efter hårdare straff. Men det är inte det som är problemet. Det verkliga problemet är att för många brottslingar slipper undan helt. Den 1 oktober 2015 fanns 4 292 inskrivna i Sveriges anstalter, varav 4 064 män och 228 kvinnor. Det vanligast förekommande huvudbrottet för inskrivna i anstalt den 1 oktober 2015 var våldsbrott följt av narkotikabrott/smuggling. Om fler brottslingar skulle bli dömda skulle fler sitta i fängelse. Ju fler som sitter i fängelse, ju fler fängelser behöver byggas och ju fler kriminalvårdare behövs.

De flesta ser direkt att fler uppklarade brott ger bara positiva bieffekter för samhället i stort.

Vill ni läsa mer om de som sitter i fängelse så läs HÄR

Förklaring till vad Personuppklarade brott innebär:

Personuppklarade brott är handlagda brott för vilka minst en misstänkt person har lagförts, genom beslut om åtal, strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse. Det innebär att det för alla personuppklarade brott finns minst en registrerad misstänkt person samt att det alltid har bedrivits en utredning.

Vill ni få mer detaljer om vilka brott som klarades upp läs HÄR

Källor: Brottsförebyggande rådet   & Kriminalvården

 

Även en vandring på 1000 mil börjar med ett enda steg…

Även en vandring på 1000 mil börjar med ett enda steg.

Ett ordspråk från Asien.

Talande eller hur?

Någonstans måste man börja eller räcker det att man säger?  ”jag kan inte klara av detta” så jag väljer inte ens att påbörja i rädslan av att misslyckas.

Större delen av världens befolkning är överens att vi alla måste hjälpa till att minska utsläppen och slöseriet på jordens resurser.

En uppgift som vi alla inser att vi behöver hjälpas åt med.

Vi börjar med nej sägarna på en gång.

Vi hör det nästan dagligen.

Växthuseffekten är en myt, temperaturhöjningen är bara tillfällig, vi behöver inte förändra vårt sätt att leva.

Att vi förbrukar mer av Jordens resurser år efter år är fakta, fakta som ingen forskare kan ifrågasätta.

Växthuseffekten då? Är den en myt eller inte? Jorden blir varmare år för år, är det bara tillfälligt?

Det finns forskare som säger sig ha bevis för både och.

Jag ser det så här.

Vi har två alternativ.

Att göra små förändringar för säkerhets skull för om forskarna som påstår att växthuseffekten är på riktigt och att Jordens temperaturhöjning inte är tillfällig har rätt då har vi redan påbörjat en förändring. Då förlorar vi inget.

Eller

Vi gör ingenting, gör inga små förändringar och inser alldeles försent att forskarna som påstod att växthuseffekten är en myt och temperaturhöjningen bara var tillfällig hade fel och att det nu är alldeles för sent att göra någonting åt det hela.

Vad kan vi göra?

Jag är bara en enda människa vad kan jag göra?

År 2000 eller 2002 var jag i Hongkong och på en marknad där köpte  jag min första batteri laddare och laddbara batterier. Helt vanliga AA & AAA. Sedan dess har jag inte köpt många engångsbatterier alls.

Min batterier jag köpte i Hongkong började jag byta ut mot nya 2015. De hade alltså räckt i 13 eller 15 år, de hade laddats tusentals gånger om och om igen. Jag hade sparat en hel del pengar men framförallt hade det gynnat miljön att färre och färre batterier behöver tillverkas. Idag förstår jag inte varför det finns folk som fortfarande köper engångsbatterier? Om man både sparar pengar och skonar miljön finns det ingen anledning till att hålla fast vid den gamla tekniken.

Detta kan alla göra. Återuppladdningsbara batterier kan idag köpas för betydligt lägre pris än de jag köpte i Hongkong, de har blivit av bättre kvalite och idag kan man köpa en laddare som ser ut som ett snyggt skåp på väggen.

Jag önskar alla kunde säga. Nu får det vara slut men engångsbatterier  nu ska jag värna om miljön i det lilla jag kan göra.

Detta kan alla göra, spara pengar skona miljön.

Även en vandring på 1000 mil….

 

Ju fler som bidrar…

Ända sedan människan började arbeta för någon annan än sig själv har tekniken utvecklats för att underlätta människans arbetsinsats.

Tunga arbeten har ersatts av maskiner som truckar, borrar osv

Utvecklingen gjorde att arbetarnas arbetsmiljö har blivit bättre ju längre tiden har gått. Vi har nu kommit fram till en säker arbetsplats där nästan ingen dör på arbetet längre.

De senaste åren har tekniken rusat fram i full fart och nu är det inte de tunga, jobbiga och farliga arbetsuppgifterna som ersätts av tekniken.

Idag är det de väldigt enkla arbetsuppgifterna som ersätts av maskiner och robotar. Enkla arbeten som i många fall har varit steget in på arbetsmarknaden för unga.

Är det ett litet problem?

På Södersjukhuset är det nu robotar som städar korridorerna ingen städare behöver längre moppa golvet inte ens köra städmaskinen, robotarna städar när det är minst folk som går i korridorerna och vet med milimieterprecision vilka områden som behöver städas.

Konduktörerna på spårvagnarna & lokalbanorna ersätts med stolpar  där resenärerna själva köper sina biljetter.

Hamburgerkedjan Max har ersatt en del av personalen med en maskin där du beställer så personalen i kassan bara lämnar ut maten kunden redan beställt och betalt även till de kunder som ska sitta i restaurangen för att äta.

Självkörande bilar finns redan ute i trafiken, självkörande lastbilar testas i full skala på allmänna vägar redan nu.

Enkla arbeten som tidigare hjälp arbetslösa ut på arbetsmarknaden.

Är  mänskliga kontakten ute i samhället på att försvinna?

 

Ny teknisk ger företagen nya möjligheter att ta bort personalen helt eller delvis.

Som jag ser det är det många frågor som måste tas upp för diskussion inom snar framtid.

Hur ska vi ha råd med den sociala trygghet som vi har i vårt land om/när färre arbetar och betalar skatt?

Är det rättvist att ett företag kan ersätta sina anställda med maskiner och robotar som är superbilliga i drift jämfört med människor? När andra företag inom andra branscher inte har samma möjlighet?

Är det rätt att företag som använder robotar istället för människor vinner statliga upphandlingar när en av statens viktigaste arbetsuppgifter är att få så låg arbetslöshet som möjligt?

Är det kanske så att det arbete som robotar gör ska beskattas som om det vore en anställd?

Kommer det finnas en ”överklass” i framtiden som själv äger en robot som de hyr ut till företag och själva lever på vinsten?

Finns det några lösningar?

Ett kollektivt ägande av företagen, där de anställda äger en stor del av företaget?

Medborgarlön där alla tjänar lika mycket oavsett om de är arbetslösa, sjukskrivna eller arbetande? Kanske till och med att medborgarlönen ska vara skattefri upp till en viss gräns och att de som tjänar mer betalar skatt?

Den viktigaste frågan är hur vi ska få råd att ge alla samma sociala trygghet som vi har idag?

Redan nu är det många som själva betalar sin sjukförsäkring istället för att utnyttja den skattefinansierade.

Kommer pengarna räcka till allt precis som idag när fler och fler arbeten tas över av maskinerna som inte ger skatteintäkter?

Enligt mig är det hör tid för våra politiker att börja diskutera dessa frågor och forma en långsiktigt strategi. inför framtiden.

Det är mycket som står på spel.

Utvecklingen kommer inte stanna av det är en sak vi kan vara helt säkra på.

Vad tycker ni?

Hur tror ni utvecklingen kommer forma framtiden?

Kommer det bli färre eller rent av mer arbetstillfällen?