Religiösa skolor

Religösa skolor

Barn är och skall förbli barn till det dom blir vuxna.

I barnkonventionen Artikel 15 står det följande ”Alla barn har rätt att tro på vilken gud de vill, eller ingen alls”.

Skolverket skriver på sin hemsida följandeInga religiösa inslag i utbildningen. Att skolan är icke-konfessionell innebär att det inte får förekomma religiösa inslag i utbildningen. Eleverna ska inte behöva utsättas för religiös påverkan i skolan”

Trots detta så finns det ett flertal religiösa samfund som driver skolor.

Ska det finnas religösa friskolor?

Svaret är ganska enkelt NEJ inte om vi sätter barnen främst, före vinstmarginal, före föräldrarnas önskemål osv.

Skolan ska ge en neutral bild av det som lärs ut. Religionsundervisningen i skolan ska inte präglas av någon religon alls.

Det ska vara lika för alla INGA skolor ska få drivas av religiösa samfund för barnens bästa.

Moderaterna vill ha strängare kontroller istället för att förbjuda religiösa skolor.

Hur ska dessa kontroller genomföras? Jo genom oannonserade besök.

Jag kommer ihåg när socialtjänsten kom på deras sk oannonserade besök till fosterhemmet där jag bodde.

Ett par dagar ringde de och berättade att de skulle komma inom ett par dagar och några timmar innan hörde de av sig och berättade när de exakt skulle komma. Då satt jag där i det perfekta hemmet i nyinköpta kläder och svarade ja på deras fråga ”Har du det bra här?” Om de hade lyft på bordsdiket hade de sett sparkarna jag fick på smalbenen eller de kraftiga nyp jag fick på benen för att svara rätt. Det är helt omöjligt att kontrollera att en religiös skola inte bryter mor skolverkets regler att ”Inga religiösa inslag får ske i utbildningen” 

Därför så fort besöken är avklarade så är barnen där ensamma igen med sina lärare som garanterat är religiösa i samma samfund som driver skolan.

Barn litar på att alla vuxna vill dom väl, därför m,åsfe skolan och religionen skiljas för all religion vill inte barnens bästa, alla religioner följer inte artikel 2 i barnkonventionen där det står följande ”Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.”

Kalla Fakta från TV4 har gjort ett reportage där de ser hur en religiös skola sorterar upp barnen redan på gatan innan de stiger på bussen till skolan.
Tror verkligen skolverket att det stannar där vid en uppdelad buss?
Redan där bryter skolan mot barnkonventionen och skolverkets regler.
Flickorna tvingas stiga på & sitta längst bak medan pojkarna får gå på & sitta längst fram.
Känns detta igen?
För er som är unga eller redan glömt hur det var förr.

Segregationssystemet som tillämpades på Montgomerys bussar var mycket utarbetat. I enlighet med detta system skulle vita resenärer ta plats i den främre delen av bussen, för att sedan fylla sätena bakåt. Svarta resenärer skulle i sin tur använda sig av bussens bakre säten, för att sedan fylla på framåt. Så småningom möttes de två sektionerna på mitten och bussen skulle därmed vara full. Om en svart resenär steg på en full buss var han eller hon tvungen att stå. Däremot om en vit resenär steg på en full buss, då var de svarta resenärerna på raden längst fram tvungna att ställa sig upp för att på så vis göra plats för en ny rad för vita resenärer.

Det hände ofta att svarta resenärer var tvungna att, efter att ha betalat sina bussbiljetter, gå av bussen och sedan stiga på igen via den bakre dörren. Vid vissa tillfällen körde dock bussen iväg innan de svarta resenärerna hann stiga på där bak.

Källa Wikipedia 

Nu tillåter vi samma sak hända igen fast nu är uppdelningen könsrelaterad & gäller barn.
Men det står ju i barnkonventionen att barnet själva ska ha rätt att ”tro på vilken gud de vill eller inte alls”
Självklart har de det. Men hur många barn vågar ställa sig upp mot sina religiösa föräldrar och säga NEJ jag vill inte gå i den skolan ni vill att jag ska gå i? Barn lyder och tror att de vuxna vill att barnen ska få välja själv utan påverkan och press.
Låt skolan bli en neutral plats där barnen får vara sig själva en stund utan press, stress och påverkan av religiösa seder & traditioner. Låt barnen kunna använda skolan som utsökt för att slippa föräldrarna religösa förväntningar.
Skolan var mitt enda andningshål. Skolan var den enda platsen för mig där jag slapp undan straffarbete, missandel och det enda stället i världen jag kunde koppla av något.
När jag kom hem var allt annorlunda, hade skolan varit som hemma hade jag aldrig överlevt.
Socialdemokraterna gör ett mycket stort misstag om de inte förbjuder samtliga religiösa samfund att driva skola utan väntar på att skolan ska påkommas med att missköta sig först.
Stäng samtliga religösa skolor efter terminen slut & ge barnen det andningshål de behöver.
Vi behöver en enad politisk from för barnens bästa
Lägg partipolitiken år sidan för barnens skull

Ska vi ha kvar kungahuset?

Avskaffa Monarkin. Vad ska vi ha istället?

 

”Vi i Sverige har länge kämpat för jämlikhet och det har skapat ett samhälle där framgång bygger på individens egna meriter snarare än på privilegier och släktskap. Vårt statsskick innebär dock fortfarande att landets högsta offentliga ämbete, det som statschef, går i arv inom en utvald familj. Monarkin går inte att förena med demokrati, jämlikhet och medborgerliga rättigheter. Vi menar att rätten att representera Sverige inte ska kunna ärvas. Den kan enbart ges genom demokratiska processer.”

Skrevs det i en motion till riksdagen 2015

Jag tycker att kungafamiljen gör ett bra ”jobb”  med att representera Sverige .Men är det inte lite förlegat att ha en familj som utan krav ges rätten att marknadsföra Sverige på livstid.Ingen folkvald ersättare kommer någonsin göra ett lika bra jobb. Ska monarkin avskaffas ska den avskaffas inte ersättas med en folkvald kung.Jag tycker att Monarkins tid är förbi i det moderna samhälle vi lever i nu. Tiderna förändras och monarkin är en kvarleva från svunna tider.Vill dagens unga kungligheter leva som Kungligheter har gjort genom tiderna? Som vi ser det nu lever de som oss vanliga människor fast med en hel del förmåner. Kan vi i dagens samhälle tvinga någon att ärva tronen?Är inte monarkin en kvarleva från svunna tider då vi inte hade demokrati i Sverige? Nu har vi demokrati och valfrihet & monarkin har ingen makt utan är bara en symbol på hur det var förr.

 Hur ska det gå till? Vad ska vi ha istället?

Nu finns det många förslag på hur Monarkin ska avskaffas allt ifrån att folket ska välja en ny kung till att vi ska ha president.

Mitt förslag är att monarkin ska avskaffas helt och hållet, ingen ny kung, ingen ny folkvald kung.

President är enligt mig bara ett nytt namn på en kung må hända en folkvald kung.

Mitt förslag är att statsministern blir den som ska representera Sverige. Vi behöver fördela makten till våra folkvalda politiker och flytta makten från statsministern som ska presenterna politiska beslut och strategier, ungefär som riksdagens talman idag fast i en annan form.

 

Solliden, juli  2016.               Foto Anna-Lena Ahlström. Copyright Kungahuset.se

 

Här kommer mitt förslag på hur vi ska avveckla monarkin (det enda rimliga förslaget givetvis) :

Kungabarnen har sedan de föddes vetat om att de ska bli Kungligheter de har fostrats sen barnsben att uppträda som Kungligheter.

De ska ha kvar den rätten då de har utbildats till Kungligheter i hela sitt liv.

Men deras barn? Gör man det klart för Kungabarnen redan nu att deras barn inte kommer få ärva tronen så kan dessa barn fostras redan nu att leva efter det.

Samtidigt så barn till en Kungafamilj är ”hett” villebråd för knasbollar & kriminella så ett visst skydd för nuvarande kungabarnens barn är ett måste. Låt Kronprinsessan Victoria, Prins Carl Philip, Prinsessan Madeleine ärva tronen enligt de traditioner och regler som nu gäller. Låt deras respektive Prins Daniel & Prinsessan Sofia få behålla sina kungliga titlar livet ut (Chris O’Neill har själv valt av avstå sin kungliga titel).

Låt deras barn prinsessan Estelle, prins Oscar, prins Alexander, prinsessan Leonore & Prins Nicolas samt eventuella kommande barn bli de första i kungssläkten som inte kommer kunna ärva tronen, sina titlar & Kungliga status tills de dör. Låt dom vara så ”vanliga” människor som det går men låt dom få ett extra skydd mot knasbollar och kriminella.

Det är helt orimligt att avskaffa en tusenårig tradition utan att trappa ner stegvis. 

Jag vet att Sveriges befolkning inte håller med mig då större delen vill behålla kungahuset.

 

Källa: Kungahuset.se