Religiösa skolor

Religösa skolor

Barn är och skall förbli barn till det dom blir vuxna.

I barnkonventionen Artikel 15 står det följande ”Alla barn har rätt att tro på vilken gud de vill, eller ingen alls”.

Skolverket skriver på sin hemsida följandeInga religiösa inslag i utbildningen. Att skolan är icke-konfessionell innebär att det inte får förekomma religiösa inslag i utbildningen. Eleverna ska inte behöva utsättas för religiös påverkan i skolan”

Trots detta så finns det ett flertal religiösa samfund som driver skolor.

Ska det finnas religösa friskolor?

Svaret är ganska enkelt NEJ inte om vi sätter barnen främst, före vinstmarginal, före föräldrarnas önskemål osv.

Skolan ska ge en neutral bild av det som lärs ut. Religionsundervisningen i skolan ska inte präglas av någon religon alls.

Det ska vara lika för alla INGA skolor ska få drivas av religiösa samfund för barnens bästa.

Moderaterna vill ha strängare kontroller istället för att förbjuda religiösa skolor.

Hur ska dessa kontroller genomföras? Jo genom oannonserade besök.

Jag kommer ihåg när socialtjänsten kom på deras sk oannonserade besök till fosterhemmet där jag bodde.

Ett par dagar ringde de och berättade att de skulle komma inom ett par dagar och några timmar innan hörde de av sig och berättade när de exakt skulle komma. Då satt jag där i det perfekta hemmet i nyinköpta kläder och svarade ja på deras fråga ”Har du det bra här?” Om de hade lyft på bordsdiket hade de sett sparkarna jag fick på smalbenen eller de kraftiga nyp jag fick på benen för att svara rätt. Det är helt omöjligt att kontrollera att en religiös skola inte bryter mor skolverkets regler att ”Inga religiösa inslag får ske i utbildningen” 

Därför så fort besöken är avklarade så är barnen där ensamma igen med sina lärare som garanterat är religiösa i samma samfund som driver skolan.

Barn litar på att alla vuxna vill dom väl, därför m,åsfe skolan och religionen skiljas för all religion vill inte barnens bästa, alla religioner följer inte artikel 2 i barnkonventionen där det står följande ”Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.”

Kalla Fakta från TV4 har gjort ett reportage där de ser hur en religiös skola sorterar upp barnen redan på gatan innan de stiger på bussen till skolan.
Tror verkligen skolverket att det stannar där vid en uppdelad buss?
Redan där bryter skolan mot barnkonventionen och skolverkets regler.
Flickorna tvingas stiga på & sitta längst bak medan pojkarna får gå på & sitta längst fram.
Känns detta igen?
För er som är unga eller redan glömt hur det var förr.

Segregationssystemet som tillämpades på Montgomerys bussar var mycket utarbetat. I enlighet med detta system skulle vita resenärer ta plats i den främre delen av bussen, för att sedan fylla sätena bakåt. Svarta resenärer skulle i sin tur använda sig av bussens bakre säten, för att sedan fylla på framåt. Så småningom möttes de två sektionerna på mitten och bussen skulle därmed vara full. Om en svart resenär steg på en full buss var han eller hon tvungen att stå. Däremot om en vit resenär steg på en full buss, då var de svarta resenärerna på raden längst fram tvungna att ställa sig upp för att på så vis göra plats för en ny rad för vita resenärer.

Det hände ofta att svarta resenärer var tvungna att, efter att ha betalat sina bussbiljetter, gå av bussen och sedan stiga på igen via den bakre dörren. Vid vissa tillfällen körde dock bussen iväg innan de svarta resenärerna hann stiga på där bak.

Källa Wikipedia 

Nu tillåter vi samma sak hända igen fast nu är uppdelningen könsrelaterad & gäller barn.
Men det står ju i barnkonventionen att barnet själva ska ha rätt att ”tro på vilken gud de vill eller inte alls”
Självklart har de det. Men hur många barn vågar ställa sig upp mot sina religiösa föräldrar och säga NEJ jag vill inte gå i den skolan ni vill att jag ska gå i? Barn lyder och tror att de vuxna vill att barnen ska få välja själv utan påverkan och press.
Låt skolan bli en neutral plats där barnen får vara sig själva en stund utan press, stress och påverkan av religiösa seder & traditioner. Låt barnen kunna använda skolan som utsökt för att slippa föräldrarna religösa förväntningar.
Skolan var mitt enda andningshål. Skolan var den enda platsen för mig där jag slapp undan straffarbete, missandel och det enda stället i världen jag kunde koppla av något.
När jag kom hem var allt annorlunda, hade skolan varit som hemma hade jag aldrig överlevt.
Socialdemokraterna gör ett mycket stort misstag om de inte förbjuder samtliga religiösa samfund att driva skola utan väntar på att skolan ska påkommas med att missköta sig först.
Stäng samtliga religösa skolor efter terminen slut & ge barnen det andningshål de behöver.
Vi behöver en enad politisk from för barnens bästa
Lägg partipolitiken år sidan för barnens skull

Ju fler som bidrar…

Ända sedan människan började arbeta för någon annan än sig själv har tekniken utvecklats för att underlätta människans arbetsinsats.

Tunga arbeten har ersatts av maskiner som truckar, borrar osv

Utvecklingen gjorde att arbetarnas arbetsmiljö har blivit bättre ju längre tiden har gått. Vi har nu kommit fram till en säker arbetsplats där nästan ingen dör på arbetet längre.

De senaste åren har tekniken rusat fram i full fart och nu är det inte de tunga, jobbiga och farliga arbetsuppgifterna som ersätts av tekniken.

Idag är det de väldigt enkla arbetsuppgifterna som ersätts av maskiner och robotar. Enkla arbeten som i många fall har varit steget in på arbetsmarknaden för unga.

Är det ett litet problem?

På Södersjukhuset är det nu robotar som städar korridorerna ingen städare behöver längre moppa golvet inte ens köra städmaskinen, robotarna städar när det är minst folk som går i korridorerna och vet med milimieterprecision vilka områden som behöver städas.

Konduktörerna på spårvagnarna & lokalbanorna ersätts med stolpar  där resenärerna själva köper sina biljetter.

Hamburgerkedjan Max har ersatt en del av personalen med en maskin där du beställer så personalen i kassan bara lämnar ut maten kunden redan beställt och betalt även till de kunder som ska sitta i restaurangen för att äta.

Självkörande bilar finns redan ute i trafiken, självkörande lastbilar testas i full skala på allmänna vägar redan nu.

Enkla arbeten som tidigare hjälp arbetslösa ut på arbetsmarknaden.

Är  mänskliga kontakten ute i samhället på att försvinna?

 

Ny teknisk ger företagen nya möjligheter att ta bort personalen helt eller delvis.

Som jag ser det är det många frågor som måste tas upp för diskussion inom snar framtid.

Hur ska vi ha råd med den sociala trygghet som vi har i vårt land om/när färre arbetar och betalar skatt?

Är det rättvist att ett företag kan ersätta sina anställda med maskiner och robotar som är superbilliga i drift jämfört med människor? När andra företag inom andra branscher inte har samma möjlighet?

Är det rätt att företag som använder robotar istället för människor vinner statliga upphandlingar när en av statens viktigaste arbetsuppgifter är att få så låg arbetslöshet som möjligt?

Är det kanske så att det arbete som robotar gör ska beskattas som om det vore en anställd?

Kommer det finnas en ”överklass” i framtiden som själv äger en robot som de hyr ut till företag och själva lever på vinsten?

Finns det några lösningar?

Ett kollektivt ägande av företagen, där de anställda äger en stor del av företaget?

Medborgarlön där alla tjänar lika mycket oavsett om de är arbetslösa, sjukskrivna eller arbetande? Kanske till och med att medborgarlönen ska vara skattefri upp till en viss gräns och att de som tjänar mer betalar skatt?

Den viktigaste frågan är hur vi ska få råd att ge alla samma sociala trygghet som vi har idag?

Redan nu är det många som själva betalar sin sjukförsäkring istället för att utnyttja den skattefinansierade.

Kommer pengarna räcka till allt precis som idag när fler och fler arbeten tas över av maskinerna som inte ger skatteintäkter?

Enligt mig är det hör tid för våra politiker att börja diskutera dessa frågor och forma en långsiktigt strategi. inför framtiden.

Det är mycket som står på spel.

Utvecklingen kommer inte stanna av det är en sak vi kan vara helt säkra på.

Vad tycker ni?

Hur tror ni utvecklingen kommer forma framtiden?

Kommer det bli färre eller rent av mer arbetstillfällen?