Religiösa skolor

Religösa skolor

Barn är och skall förbli barn till det dom blir vuxna.

I barnkonventionen Artikel 15 står det följande ”Alla barn har rätt att tro på vilken gud de vill, eller ingen alls”.

Skolverket skriver på sin hemsida följandeInga religiösa inslag i utbildningen. Att skolan är icke-konfessionell innebär att det inte får förekomma religiösa inslag i utbildningen. Eleverna ska inte behöva utsättas för religiös påverkan i skolan”

Trots detta så finns det ett flertal religiösa samfund som driver skolor.

Ska det finnas religösa friskolor?

Svaret är ganska enkelt NEJ inte om vi sätter barnen främst, före vinstmarginal, före föräldrarnas önskemål osv.

Skolan ska ge en neutral bild av det som lärs ut. Religionsundervisningen i skolan ska inte präglas av någon religon alls.

Det ska vara lika för alla INGA skolor ska få drivas av religiösa samfund för barnens bästa.

Moderaterna vill ha strängare kontroller istället för att förbjuda religiösa skolor.

Hur ska dessa kontroller genomföras? Jo genom oannonserade besök.

Jag kommer ihåg när socialtjänsten kom på deras sk oannonserade besök till fosterhemmet där jag bodde.

Ett par dagar ringde de och berättade att de skulle komma inom ett par dagar och några timmar innan hörde de av sig och berättade när de exakt skulle komma. Då satt jag där i det perfekta hemmet i nyinköpta kläder och svarade ja på deras fråga ”Har du det bra här?” Om de hade lyft på bordsdiket hade de sett sparkarna jag fick på smalbenen eller de kraftiga nyp jag fick på benen för att svara rätt. Det är helt omöjligt att kontrollera att en religiös skola inte bryter mor skolverkets regler att ”Inga religiösa inslag får ske i utbildningen” 

Därför så fort besöken är avklarade så är barnen där ensamma igen med sina lärare som garanterat är religiösa i samma samfund som driver skolan.

Barn litar på att alla vuxna vill dom väl, därför m,åsfe skolan och religionen skiljas för all religion vill inte barnens bästa, alla religioner följer inte artikel 2 i barnkonventionen där det står följande ”Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.”

Kalla Fakta från TV4 har gjort ett reportage där de ser hur en religiös skola sorterar upp barnen redan på gatan innan de stiger på bussen till skolan.
Tror verkligen skolverket att det stannar där vid en uppdelad buss?
Redan där bryter skolan mot barnkonventionen och skolverkets regler.
Flickorna tvingas stiga på & sitta längst bak medan pojkarna får gå på & sitta längst fram.
Känns detta igen?
För er som är unga eller redan glömt hur det var förr.

Segregationssystemet som tillämpades på Montgomerys bussar var mycket utarbetat. I enlighet med detta system skulle vita resenärer ta plats i den främre delen av bussen, för att sedan fylla sätena bakåt. Svarta resenärer skulle i sin tur använda sig av bussens bakre säten, för att sedan fylla på framåt. Så småningom möttes de två sektionerna på mitten och bussen skulle därmed vara full. Om en svart resenär steg på en full buss var han eller hon tvungen att stå. Däremot om en vit resenär steg på en full buss, då var de svarta resenärerna på raden längst fram tvungna att ställa sig upp för att på så vis göra plats för en ny rad för vita resenärer.

Det hände ofta att svarta resenärer var tvungna att, efter att ha betalat sina bussbiljetter, gå av bussen och sedan stiga på igen via den bakre dörren. Vid vissa tillfällen körde dock bussen iväg innan de svarta resenärerna hann stiga på där bak.

Källa Wikipedia 

Nu tillåter vi samma sak hända igen fast nu är uppdelningen könsrelaterad & gäller barn.
Men det står ju i barnkonventionen att barnet själva ska ha rätt att ”tro på vilken gud de vill eller inte alls”
Självklart har de det. Men hur många barn vågar ställa sig upp mot sina religiösa föräldrar och säga NEJ jag vill inte gå i den skolan ni vill att jag ska gå i? Barn lyder och tror att de vuxna vill att barnen ska få välja själv utan påverkan och press.
Låt skolan bli en neutral plats där barnen får vara sig själva en stund utan press, stress och påverkan av religiösa seder & traditioner. Låt barnen kunna använda skolan som utsökt för att slippa föräldrarna religösa förväntningar.
Skolan var mitt enda andningshål. Skolan var den enda platsen för mig där jag slapp undan straffarbete, missandel och det enda stället i världen jag kunde koppla av något.
När jag kom hem var allt annorlunda, hade skolan varit som hemma hade jag aldrig överlevt.
Socialdemokraterna gör ett mycket stort misstag om de inte förbjuder samtliga religiösa samfund att driva skola utan väntar på att skolan ska påkommas med att missköta sig först.
Stäng samtliga religösa skolor efter terminen slut & ge barnen det andningshål de behöver.
Vi behöver en enad politisk from för barnens bästa
Lägg partipolitiken år sidan för barnens skull
%d bloggare gillar detta: