Vad det handlar om

Allt handlar om att våga tänka annorlunda.

Att se saker med ”nya” ögon.

Att våga ifrågasätta.

Allt måste inte vara som det alltid har varit.

Det är inte något negativt att ha gjort fel under lång tid, så länge man lär av sina misstag.

Ställ er själv frågan.

Varför?